Bec d’Esploc

  • El Bec d’Esclop és una au del tipus-cigonya molt gran, gris, com ocell amb un bec únic enorme, inflat, amb una punta en forma de clau enganxat fort. Un mascle adult és d’uns 120 cm de longitud, les femelles són lleugerament més petites, però d’una altra manera semblants. El plomatge és de color gris a gris-blau al cap (corona de cendra) i gris cendra en general, i lleugerament verdós brillant a l’esquena. El ventre i les plomes de la cua són gairebé blancs. Les potes són negres. El Bec d’Esclop és una au molt solitària que no li agrada la pertorbació per éssers humans. Viu en pantans molt extensos, on cacen peixos.